intermap1:podstawowe_informacje_oraz_instalacja_programu

InterMap

InterMap to e-usługa wykorzystywana na terenie starostw powiatowych, które posiadają system EWID2007. Umożliwia ona wymianę danych cyfrowych bazy danych BDOT/GESUT/EGIB pomiędzy Ośrodkiem Geodezyjnym danego Starostwa, a firmami geodezyjnymi. W ramach tej e-usługi, firmy geodezyjne, którym starostwo powiatowe umożliwi korzystanie z programu InterMap, mogą otwierać pliki kcd otrzymane z ośrodka, wykonywać wydruki z tych plików, eksportować dane do formatu dxf, modyfikować dane w pliku, zapisać zmiany w pliku, zamawiać z ośrodka pliki do modyfikacji dla swoich prac geodezyjnych, dzięki którym mogą zasilać powiatową bazę BDOT/GESUT wprowadzając nowo pomierzone obiekty lub modyfikując położenie i atrybuty już istniejących. Firmy geodezyjne mają również dostęp do prac geodezyjnych, które zgłosili w ośrodku, dzięki czemu mogą pobierać załączone pod te prace pliki bez konieczności logowania się do Portalu Geodety. Wszystkie te czynności mogą być wykonywane tylko w granicach Starostwa Powiatowego, które posiada InterMap. Nie ma możliwości kartowania map poza granicami powiatu oznaczonymi w programie niebieską linią.

Instalacja i uruchomienie programu

Plik instalacyjny należy pobrać z lokalizacji podanej przez Starostwo Powiatowe, które posiada InterMap. Podczas instalacji należy podać ścieżkę gdzie będzie zainstalowana IntarMap. Uruchomieniu e-usługi pojawia się opcja logowania gdzie należy podać adres serwera WebEwid, Użytkownika oraz hasło. Użytkownik jest taki sam jak dla Portalu Geodety.

Następnym krokiem będzie wskazanie pliku baza.fdb. Plik ten należy wcześniej pobrać ze strony WebEwid. Wchodząc na główną stronę WebEwid, w dolnej części znajduje się “Pobierz dokumenty” gdzie po rozwinięciu można pobrać bazę.fdb dla wykonawcy. Plik ten jest istotny między innymi dlatego, że w nim zawarte są wartości słownikowe takie jak władający sieciami, nazwy ulic i inne informacje, które mogą być potrzebne przy kartowaniu map.

Po wybraniu pliku baza.fdb pojawia się komunikat informujący nas kiedy został wydany plik i jakiego powiatu dotyczy. Jest również informacja o poziomie aktualizacji w ośrodku. Jeżeli plik baza.fdb był wydany dosyć dawno dobrze jest sprawdzić czy na stronie WebEwid nie ma nowszego pliku.

Po poprawnym zainstalowaniu programu można przystąpić do działań opisanych w dalszej części instrukcji.

intermap1/podstawowe_informacje_oraz_instalacja_programu.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools