Site Tools


rysunek_do_modyfikacji:rysunek_do_modyfikacji

Rysunek do modyfikacji

Plik kcd do modyfikacji służy do zasilania bazy danych BDOT/GESUT/EGIB danymi otrzymanymi z pomiarów geodezyjnych. Plik ten wydawany jest w ośrodku na prośbę geodety, który powinien wysłać wiadomość do ośrodka o wydanie pliku do modyfikacji poprzez portal geodety lub inną drogą komunikacji określoną przez urząd.

rysunek_do_modyfikacji/rysunek_do_modyfikacji.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools