Site Tools


webewid:panel_administracyjny

Rejestrowanie nowego użytkownika

W celu założenia nowego konta w aplikacji WebEWID należy z poziomu konta administratora wejść w zakładkę “Panel administracyjny” i kliknąć przycisk “nowy użytkownik” . Następnie ukaże nam się formatka, w której będziemy mogli nadać login, hasło oraz dane osobowe nowego użytkownika. Pola obligatoryjne zaznaczone są czerwoną obwódką.

Po stworzeniu nowego użytkownika, wybieramy go z menu użytkownik mając przez to możliwość późniejszej jego modyfikacji. Klikając w zakładkę ogólne możemy ustalić takie opcje jak data ważności konta, długość dostępu do rejestru cen i wartości nieruchomości czy powiązać z danym kontem odpowiedniego petenta podając jego nazwę, NIP, numer REGON.

W zakładce “role”, jak sama nazwa wskazuje przydzielamy odpowiednią rolę dla nowego użytkownika, która będzie pełnić funkcję filtra podczas wyszukiwania. Zakładka “uprawnienia” daje możliwość nadania odpowiednich uprawnień do poszczególnych modułów i funkcjonalności aplikacji WebEWID.

webewid/panel_administracyjny.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools