Site Tools


webewid:portal_komornika

PORTAL KOMORNIKA

Portal Komornika jest jednym z modułów aplikacji WebEWID. Pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. W tym celu należy wpisać kryteria wyszukiwania. Należy wpisać np. imię, nazwisko oraz nr PESEL. Jeżeli taka osoba nie pojawi się na liście to można spróbować samo imię i nazwisko/nazwa lub sam PESEL/NIP.

Jeżeli osoba nie istnieje to komornik może wygenerować raport o tym, iż nie znalazł tej osoby w ewidencji. Komornik dostaje również informacje na temat osób, które widnieją w ewidencji, ale nic nie posiadają. Aby sprawdzić czy dana osoba fizyczna bądź prawna posiada nieruchomości należy zaznaczyć daną osobę fizyczną lub prawną na liście i wybrać opcję “złóż zamówienie/generuj raport.

Jeżeli dana osoba fizyczna lub prawna widnieje w ewidencji a nie posiada żadnych nieruchomości to pojawi się komunikat:

Można również wygenerować raport z tą informacją:

W przypadku, gdy komornik znajdzie szukaną osobę fizyczną bądź prawną, która coś posiada, może złożyć zamówienie przez internet o wydaniu informacji na jej temat. Zamówienie to zostaje złożone przez portal komornika.

Pojawia się ono w Rejestrze spraw z niebieskim symbolem ”@“, oznaczającym, że zostało ono złożone internetowo. Dodatkowo w opisie sprawy pojawia się adnotacja, że zamówienie zostało złożone za pomocą Portalu Komortnika. Urzędnik może odpowiedzieć na to zamówienie i przygotować konkretne dokumenty dla komornika. Po uiszczeniu stosownej opłaty dokumenty te komornik może pobrać z portalu komornika. Na swoim profilu ma on wgląd do wszystkich zamówień. Wybierając odpowiednie z nich jest w stanie sprawdzić szczegóły tego zamówienia oraz dokumenty jakie zostały załączone do niego.

Zaznaczając wybrane dokumenty może je pobrać o ile została opłacona należna kwota, a co za tym idzie, dokumenty zostały odblokowane przez urzędnika. Portal komornika jest bardzo przydatną aplikacją, która pozwala otrzymać stosowne informacje bez udania się do urzędu. Pozwala on również samemu komornikowi zweryfikować czy dana osoba widnieje jako osoba fizyczna bądź prawna, posiadająca nieruchomości. Dzięki temu urzędnicy nie muszą zajmować się przypadkami, gdy danych osób fizycznych lub prawnych nie ma w EGiB bądź nic nie posiadają. Skraca się czas oczekiwania komorników na odpowiedź z urzędu, zamówienia dotyczą tylko osób widniejących i posiadających nieruchomość. Ogranicza to liczbę zamówień kierowanych do urzędu.

webewid/portal_komornika.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools