Site Tools


webewid:strona_logowania

Logowanie

Do korzystania z aplikacji internetowej WebEWID zalecaną przeglądarką internetową jest Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Połączenie z serwerem jest szyfrowane i domyślnie używany jest niezaufany certyfikat bezpieczeństwa, z tego powodu przeglądarka internetowa po wpisaniu adresu wyświetli komunikat ostrzegający, że ów certyfikat nie jest zaufany. Aby przejść dalej należy potwierdzić wyjątki bezpieczeństwa klikając na „Rozumiem zagrożenie” dalej na „Dodaj wyjątek” i „Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa”. W przypadku przeglądarki Opera klikamy tylko „Akceptuj”.

Pojawi się okno logowania:

Dostęp publiczny do danych odbywa się poprzez konto „gość”, natomiast dostęp autoryzowany poprzez konto przydzielone dla danego pracownika gminy lub innej instytucji. Ustawienia dostępu autoryzowanego, mogą być określane ze względu na konkretny obszar, właściciela danych, czy konkretną funkcjonalność portalu. W trakcie korzystania z funkcji, użytkownik może wykorzystywać dane zapisane w różnorakich ewidencjach o ile posiada odpowiednie uprawnienia.

W celu zalogowania się do systemu WebEWID należy podać login i hasło oraz kliknąć „Zaloguj”. Do nowej wersji WebEWID można się zalogować używając kont z Witryny EWID.

Po poprawnym zalogowaniu ukaże nam się okno widoku mapy:

W prawym górnym rogu ekranu widnieje nazwa naszego użytkownika a po jej kliknięciu ukazuje się rozwijana lista z możliwymi operacjami:

  • podgląd informacji o systemie

  • kolejka zadań
  • zmiana hasła

  • wylogowanie z systemu
webewid/strona_logowania.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools