Site Tools


webewid:portal_geodety

Portal Geodety jest jednym z modułów internetowej aplikacji WebEWID służącej do udostępniania przez urząd danych i usług przestrzennych. Dzięki portalowi mamy możliwość dodawania, edytowania i usuwania prac geodezyjnych. Podzielono go na dwie części: prace przyjęte oraz prace oczekujące, dostępne odpowiednio w zakładce 1 i 2.

webewid/portal_geodety.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools