Site Tools


webewid:webewid

WebEWID

WebEWID jest aplikacją internetową służącą do udostępniania przez urząd danych i usług przestrzennych. Po wpisaniu w przeglądarce adresu, pojawi nam się strona logowania.

WebEWID prezentuje dane przestrzenne w postaci mapy internetowej stanowiącej tło dla innych portali:

webewid/webewid.txt · Last modified: 2022/03/14 20:45 (external edit)

Page Tools